Maailma‎ > ‎

Rodut ja uskonnot


Rodut


Vaikka ihmiset ovatkin Erthairin valtaapitävä ja laajimmalle levittäytynyt rotu, löytyy maailmasta myös kummallisempia ilmestyksiä. Automatoneja rakennetaan ihmisten palvelijoiksi, apureiksi ja työvälineiksi, ja erilaiset mutantit elävät eri puolilla Erthairia omissa yhdyskunnissaan ja välillä ihmisten joukossakin. Vaikka suhtautuminen toki vaihtelee ihmisestä riippuen, monet heistä pitävät itseään Erthairin ainoana kunnollisena kansana. Onkin tavallista melkein missä tahansa, että yhteiskuntaluokastaan riippumatta ihminen saa edes hieman parempaa kohtelua kuin mutantti tai automaton.


Automatonit


Automatonit ovat mekaanisia, yleensä ihmismäisiä koneita, jotka on tarkoitettu avustamaan erilaisissa tehtävissä ja helpottamaan ihmisten elämää. Niitä voidaan käyttää apuna lähes millä tahansa alalla, ja ne ovatkin erityisen suosittua työvoimaa muun muassa palvelusväkenä, vartijoina ja rakennustyöläisinä. Automatonien ulkonäkö vaihtelee suuresti tarkoituksen mukaan siroista palvelija-automatoneista raskaisiin työkoneisiin. Perusmalleilla on näkyvä metallikuori ja joskus enemmän tai vähemmän luonnoton ruumiinrakenne, kun taas esimerkiksi taidokkasti tehtyä nukke-tyypin automatonia on vaikea erottaa ihmisestä. Koska kaikki automatonit ovat ihmisten rakentamia, niillä ei ole omia oikeuksia ja ne ovat aina jonkun omaisuutta. Ne eivät syö, juo tai hengitä, eivätkä väsy kuten elävät olennot. Automatonit toimivat joko jousimekanismilla tai höyrykoneella ja tarvitsevat siksi säännöllistä latausta ja huoltoa.

Tavalliset automatonit seuraavat ohjelmointiaan pilkuntarkasti eivätkä kykene tekemään itsenäisiä päätöksiä, kun taas jotkut osoittavat selkeästi parempaa ongelmanratkaisukykyä ja melkeinpä inhimillisyyttä. Syy tähän on CIC-kristalliälykkyysratasto, hanseburgilaisen tohtori Dominic Johnnelin keksintö, joka lisää automatonin älyllistä kapasiteettia ja oma-aloitteisuutta merkittävästi. Ensimmäinen CIC-ratasto asennettiin 14 vuotta sitten Hanseburgin suurherttua Evald de Schultzin valtavaan sotagolemiin, Coat of Armsiin, ja tohtori Johnnel on edelleen maailman ainoa henkilö, joka niitä osaa rakentaa. CIC:n voi liittää minkä tahansa automatonin tavalliseen älykkyysratastoon ja se on melko edullinen, joten niiden käyttö on viime vuosina lisääntynyt myös tavallisissa, manuaaliseen työhön tarkoitetuissa automatoneissa.

Mutantit


Kaikki Erthairin mutanttilajit ovat mutatoituneet ihmisistä aikojen kuluessa. Jotkut lajit ovat olleet olemassa vuosisatoja, toiset kenties vain yhden sukupolven ajan. Mutaatioita syntyy sekä luonnollisten mutageenien kuten virusten tai säteilyn vaikutuksesta että ihmisten aiheuttamana, joko vahingossa tai tarkoituksella. Jälkimmäiset tapaukset ovat lisänneet ihmisten tietoisuutta mutanteista, mutta silti heitä useimmissa tapauksissa kohdellaan yhä alemman luokan kansalaisina, pahimmassa tapauksessa melkeinpä eläiminä. Kaikissa mutaatioissa on hyötynsä ja haittansa: esimerkiksi fyysisesti hyvin vahvalla mutantilla saattaa olla selkeästi tavallista heikommat aistit.

Kaikki mutanttilajit eivät ole Victorassa ja Hanseburgissa yleisesti tunnettuja, joten alla on lueteltu vain oleellisimmat. Muista lajeista liikkuu lähinnä villejä huhuja.

Beastfolkit


Syvällä Victorassa sijaitsee Shadewoodin metsä, jossa asuu beastfolkeiksi kutsuttu kansa. He ovat muuten ihmismäisiä, mutta heissä on aina piirteitä jostakin nisäkkäästä, kuten karhusta, ilveksestä tai ketusta. Joskus se tarkoittaa vain hieman tavallista karvaisempaa kehoa ja terävämpiä kynsiä, joskus taas hyvinkin petomaista ulkomuotoa kuonoineen ja häntineen. Heillä on usein myös hyvin tarkat aistit ja eläimelliset vaistot. He voivat lisääntyä ihmisten kanssa, ja noin puolissa tapauksista lapsi saa beastfolkin piirteitä. Metsän viereisessä kylässä myös ihmisvanhemmille syntyy joskus lapsia, jotka ensimmäisten kuukausiensa aikana alkavat kehittää eläimellisiä piirteitä. Tällöin heidät viedään metsään erityiseen pyhäkköön, josta beastfolkit sitten hakevat heidät kasvatettavikseen. Kansansadut lapsia syövistä hirviöistä ovat olleet yleisiä Victorassa vuosisatoja ja entisaikaan näitä “pahoja henkiä” jopa tapettiin heti nähtäessä. Vasta viime aikoina tieteen avulla lisääntynyt ymmärrys on mahdollistanut rauhaisamman kanssakäymisen beastfolkien kanssa, ja jotkut heistä ovat jopa jättäneet metsänsä ja lähteneet kiertämään maailmaa.

Kharzulin kääpiöt


Wulffgartin pohjoisilla vuorilla sijaitsevan Kharzulin kaivoskaupungin asukkaat alkoivat melkein 200 vuotta sitten muuttua alueen säteilypitoisuuksien vuoksi. Lapset syntyivät aina hieman lyhyempinä, tukevampina ja lihaksikkaampina kuin vanhempansa, ja lopputuloksena oli Kharzulin kääpiöiksi kutsuttu kansa. Nykyään he asuttavat Kharzulia ja sen lähialueita työskennellen paikallisissa tehtaissa ja kaivoksissa, ja monet heistä ovat myös taitavia mekaanikkoja ja seppiä. Kharzulin kääpiöt ovatkin ihmismäisen olemuksensa ja hyödyllisten taitojensa ansiosta suhteellisen hyväksyttyjä ollakseen mutantteja. He voivat lisääntyä ihmisten kanssa, mutta lapsista tulee aina kääpiöitä.

Goljatit


Näistä wulffgartilaista supersotilaista liikkuu paljon sotatarinoita, mutta vain harvat ovat heitä oikeasti nähneet. Goljatit mutatoitiin luonnostaan vahvoista ja kestävistä ihmisistä 80-vuotisen sodan aikana, ja tuloksena oli yli kaksimetrisiä, ruumiinrakenteeltaan massiivisia järkäleitä. Sivuvaikutuksena heidän älykkyytensä kuitenkin laski huomattavasti, ja älykkäimmät olivatkin juuri ja juuri keskivertoihmisen tasoa. Sodan loputtua Wulffgart ilmoitti sulkeneensa koelaboratorionsa, mutta silti aina välillä huhutaan havaitun lapsia, joilla on goljattimaisia ominaisuuksia. Goljatit ovat kuitenkin onneksi lisääntymiskyvyttömiä.


Uskonnot


Wyrodilaisuus


Wyrodilaisuus on polyteistinen uskonto, jonka peruspilareita on eläminen tiettyjen hyveiden mukaisesti: oikeudenmukaisuus, uskollisuus, rohkeus, rehellisyys ja viisaus. Uskonto on nimetty ensimmäisten kirjoitusten tallettajan, Wyrod-papin mukaan. Wyrodilaisen uskon peruspilareita on usko viiteen Suureen Lohikäärmeeseen, jotka antoivat ruumiinsa luodakseen maailman. Tieteen kehityttyä uskonto on menettänyt jalansijaa pohjoisessa Erthairissa ainoan oikean totuuden haltijana ja konkreettinen usko lohikäärmeisiin on vähentynyt. Wyrodilaisten oppien filosofinen merkitys ei tosin ole kadonnut maailmasta ja vaikka enää harva uskoo oikeasti lohikäärmeisiin, on usko hyveisiin silti vahva. Suurin osa Victoran ja Hanseburgin juhlapäivistä tulee Wyrodilaisista merkkipäivistä.

Auringon lohikäärme Solaros on tuomari. Hän kutsuu jokaisen elämään oikeudenmukaisesti. Hänen kerrotaan menettäneen toisen silmänsä taistelussa aikojen alussa. Aurinko on ehkä hänen terve silmänsä ja kuu haavoittunut.
Luonnon lohikäärme Gaiara on uskollinen ja hyvä ihmisille. Hän kutsuu jokaisen olemaan luottamuksen arvoinen ja uskollinen.
Maan lohikäärme Terrais on vakaa kuin kallio. Hän antaa rohkeuden.
Veden lohikäärme Aquras näkee kaikki salaisuudet. Hän kutsuu kaikki toimimaan rehellisesti.
Taivaan lohikäärme Hevaros on suurin lohikäärmejumalista. Hän on kohtalon punoja ja hänen hyvyytensä on viisaus.

Wyrodilaisten oppien mukaan lohikäärmeiden luotua maailman, maailman ulkopuolelta tuli pahuus maailmaan saastuttamaan ja korruptoimaan lohikäärmeiden hyvän luomistyön. Tämä pahuus otti muodokseen peikot, joita vastaan Wyrodin opetukset kutsuvat jokaisen taistelemaan. Peikot edustavat lohikäärmejumalten vastavoimia.

Yön ruhtinas Noctral on peikkojen johtaja ja edustaa epäoikeudenmukaisuutta.
Kaiken tuhoaja Pestilar edustaa sairautta ja korruptiota.
Syöpäläisten herra Rathan täyttää sydämet pelolla.
Pysähtyneisyyden herra Voir vastustaa kehitystä ja tekee ihmiset välinpitämättömiksi.
Viides peikko on nimeämätön, salattu. Hän on valheiden ja salaisuuksien herra.

Wyrodilaisia pappeja kutsutaan Isiksi. Monesti wyrodilaiset kutsuvat toisia uskovaisia veljiksi. Uskonnon ylipappi tunnetaan tittelillä Isoisä. Papit ottavat itselleen yksiosaisen perinteisen pohjoisen nimen osana pappisvihkimystä ja lakkaavat käyttämästä omaa synnyinnimeään. Tämänhetkinen ylipappi Isoisä Haldor majailee Kingsworthin katedraalilla. Wyrodilaiset papit pukeutuvat perinteisesti suomuhaarniskaan. Nykyisin tämä on lähinnä symbolista ja papit pitävätkin yleensä vain suomupaitaa. Papeille opetetaan omaa itsepuolustuslajiaan, joka tunnetaan nimellä ‘Kynsi ja häntä’. Se perustuu raskaiden kynnellisten panssarihanskojen ja taisteluvarstan käyttöön. Papit ovat toimineet historian sivu diplomaatteina ja ongelmien ratkaisijoina, mutta myös heikompien suojelijoina.

Victorassa Wyrodilaisella kirkolla on verotusoikeus ja se verottaa kaikkia Victoran kansalaisia 10% näiden tuloista. Hanseburgissa kirkolla ei ole verotusoikeutta, mutta hanseburgilaiset lahjoittavat näkyvästi rahaa kirkolle. Wulffgartissa uskonto on kuolemanrangaistuksen uhalla laitonta, mutta pappien kerrotaan toimivan siellä tästä huolimatta.

Kheimanin uskonto


Kheimanilaiset uskovat omaan ikivanhaan uskontoonsa. Sen mukaan faarao on jumalten lähettiläs, joka nousee itesekin jumalaksi kuoltuaan. Nykyisen faaraon uskotaan saavuttaneen jumaluuden jo eläessään, mikä on mahdollistanut hänen elämisensä 300 vuotiaaksi. Kheimanin uskonto on myös heidän lakinsa, ja Kheimanissa politiikkaa ja uskontoa on mahdoton erottaa toisistaan. Faarao on Kheimanin jumalkeisari, ja hänen alaisuudessaan toimivat alueitaan hallitsevat ylipapit. Faarao on vahvistanut uskonnon asemaa näin tieteen aikakautena, ja faarao onkin nykyisen Kheimanilaisen uskonnon keskipiste, useimpien uskoessa hänen olevan kaikkien kheimanilaisten suojelija. 

Kheimanin uskonto perustuu jumalten pantheoniin, jossa jokaiselle asialle ja tapahtumalle maailmassa on ollut oma jumalallinen ilmentymänsä. Riitit ja rukoukset ovat osa kheimanilaisten arkea. Kheimanin pantheoniin kuuluu suuri määrä jumalia, yli viisikymmentä, mutta nykypäivänä vain harvaa heistä palvotaan aktiivisesti. Lähes kaikki kheimanilaiset pitävät nykyään faaraota pääjumalanaan, kheimanilaisten suojelijana ja auringon jumalan, Arumin, ilmentymänä. Jotkut ihmiset silti valitsevat jonkun muun jumalan suojelijakseen, ja kantavat hänen merkkiään amulettina. Arumin lisäksi tärkeitä jumaluuksia ovat Ibyn, kuun jumalatar ja Arumin sisko, Kheim ja Tib, maa ja taivas, Kafhut ja Kurihat, laki ja petturuus eli ihmisen omatunnon kaksi puolta, Aphnuk, kuolema ja Nekhartem, tuonpuoleisen vartija. Tieteen ja tiedemiesten sekä opiskelijoiden jumala on Therinik, jonka avatar kuvataan usein paviaanina. 

Tärkeitä uskonnollisia tapahtumia Kheimanilaisille on ollut vuonna 1680 Pyhien Suojelijoiden laskeutuminen maan päälle ja 1770 faaraon leijuvan pyramidin ilmestyminen. Kheimanilaiset uskovat Pyhien Suojelijoiden olevan jumalten avatareja, jotka kulkevat maan päällä suojellakseen ihmisiä. Faaraon leijuva pyramidi on suurin ja mahtavin temppeli, joka tähän mennessä on rakennettu, ja samalla faaraon asuinsija ja hallintorakennus.