Maailma‎ > ‎

Ryhmiä ja järjestöjä

Victoran aktivistiliikkeet: Työväenliike, Naisasialiike ja Vastarintaliike


Työväenliike oli ensimmäinen Victorassa alkunsa saanut aktivistiliike. Feodaalinen yhteiskunta ja vahva aatelissukujen perinne on johtanut siihen, että Victorassa työläisten kovasta työstä tulot kerää yläluokka. Maatyöläiset toimivat maanomistajilleen, kaivostyöläiset kaivosten johtajille ja tehdastyöläiset tehtaiden omistajille. Samaan aikaan kun työläiset hädintuskin pystyvät elättämään tuloillaan itsensä, saatika perheensä, yläluokan omistajataho rikastuu. Tämä on johtanut erilaisten käsityöläiskiltojen, työväen kiltojen ja yhdistysten järjestämiseen, mitkä ajavat työväen oikeuksia. Työväenliike toimii ensisijaisesti virallisia reittejä, ja on saanut Victorassa laillisen aseman ja kuninkaan tuen. Tällä hetkellä työväenliikkeen vahvimmin ajama asia on punnan minimiviikkopalkka kaikille victoralaisille. Valitettavasti viralliset reitit ovat hitaita ja tuloksia joutunee odottamaan vielä.

Naisasialiike nousi sodan loppuvaiheilla ja sen jälkeen voimakkaaksi uudistusmieliseksi vaikuttajaksi Victorassa. Sodan aikana naiset olivat vastanneet monista vastuutehtävistä, joita miehet olivat ennen hoitaneet ja sodan loputtua monet heistä eivät olleetkaan enää yhtä halukkaita palaamaan hellan ääreen vain lapsia ja taloutta hoitamaan, vaan halusivat kouluttautua, saada oman työpaikan ja edetä urallaan. Toisin kun työväenliikkeellä, jonka tukijat ovat ensisijaisesti keski- ja alaluokkaa, monet naisasialiikkeen näkyvimmistä ja kuuluvimmista hahmoista ovat yläluokkaa, jopa aatelissuvuista. Naisasialiikkeen saavutukset ovat vasta lastenkengissään, ja koko liikettä kritisoidaan edelleen Victorassa runsaasti, myös konservatiivisempien naisten taholta. Victora on edelleenkin hyvin paternalistinen maa, mutta yhä useammin nuoret naiset valitsevat itse, minkälaisia vaatteita käyttävät eikä enään ole itsestään selvää, että naiset olisivat valmiita taipumaan minkälaisiin naimakauppoihin tahansa.Tämänhetkisessä Victorassa nainen ei voi periä isänsä maita tai aatelistitteliä, naisille maksetaan usein selvästi huonompaa palkkaa kuin miehille ja naisten mahdollisuudet päästä opiskelemaan ovat hyvin hankalat. Naisasialiikkeen vahvimpina tavoitteina on tällä hetkellä muuttaa perimysjärjestystä niin, että vanhin lapsi, eikä vanhin poika, olisi aina ensisijainen perillinen sukupuolesta riippumatta. Tämä mahdollistaisi myös naisten toimimisen suvun päänä. Lisäksi naisasialiike ajaa oikeutta tasa-arvoiseen palkkaan naisille, samoja oikeuksia opiskeluun naisille ja miehille ja naisille mahdollisuutta äänestää ja vaikuttaa parlamentissa. Naisasialiikkeen viralliset osastot toimivat Victorassa laillisesti ja Victoran prinsessan tiedetään suhtautuvan hyväksyvästi naisasialiikkeeseen. Puhutaan, että jos kruununperimys menisi Victoran nykyisten lakien vastaisesti hänelle, olisi se merkkipaalu Victoran ja naisasialiikkeen historiassa. Se tulisi todennäköisesti merkitsemään naisten aseman merkittävää nousua kerralla, koska se merkitsisi automaattisesti sitä että suvun vanhimman pojan sijaan myös vanhin tytär voisi olla ensisijainen perijä. Etenkin perimykseen liittyviin asioihin Victoran naisasialiike on saanut paljon tukea Hanseburgilaiselta ylimystöltä.

Victoran vastarinta on noussut niistä muutokseen pyrkivistä, joiden mielestä viralliset ja lailliset reitit ovat liian hitaita, kömpelöitä tai vain toimimattomia muutokseen pyrkimisessä. Toiset ovat toki liittyneet mukaan vain puhtaasta rakkaudesta anarkiaa kohtaan. Victoran vastarintaliikkeen toiminnasta on puhuttu julkisuudessa satunnaisesti nyt vajaan viiden vuoden aja ja ilmeisesti nykyisin sillä on jonkinlaisia ryhmittymiä joka puolella Victoraa. Vastarintaliike ei ole mitenkään yhtenäinen joukko ihmisiä, vaan siellä on monenlaista väkeä, monenlaisista taustoista ja monenlaisilla motiiveilla. Suuri osa on tyytymättömiä alaluokan edustajia, jotka haluavat nopeaa muutosta huonoihin elinoloihin ja aatelisten “hirmuvaltaan”. Osa kannattaa ensisijaisesti väkivallattomia toimintakeinoja, vaikka toimivatkin lain harmaalla puolella, mutta toisaalta osa on valmis polttamaan ja pommittamaan kaikki aatelisten tehtaat ja kartanot. Vastarintaliikkeen ensisijaisia tavoitteita ovat luokkaerojen pienentäminen ja demokraattisempaan hallintomuotoon pyrkiminen. Tämän lisäksi vastarintaliike toimii ilmeisesti läheisessä yhteydessä naisasialiikkeen aktiivisimpien jäsenten kanssa. Vastarintaliike on kyennyt pysymään toistaiseksi yllättävän hyvin piilossa virkavallalta, mutta viime aikoina näyttävät iskut ja väkivaltaiset toimet ovat lisääntyneet, mikä on nostanut vastarintaliikkeen yleiseen tietoisuuteen ja lehtien sivuille.


Victoran poliisi/vartiosto


Seriffin alaisuudessa toimii poliisivoimat, joita kutsutaan myös (kaupungin) vartiostoksi. Poliisit ovat käytännön lainvalvojia jotka hoitavat yleensä pidätykset ja rikostutkinnan. Poliiseilla on valtuudet langettaa tuomioita pienistä ja yleisistä rikoksista, kuten jalkapuutuomioita julkisista tappeluista ja sakkoja varkauksista. Pääasiassa muut tuomiot langettaa seriffi. Aatelisille tuomioita voi langettaa ainoastaan hovioikeus.


Victoran salainen palvelu


Kuninkaan alaisuudessa toimiva ritarijärjestö Victoran Kuninkaalliset Terät muuttui sodan loputtua Victoran salaiseksi palveluksi. Salainen palvelu selvittää lähinnä monimutkaisempia rikosvyyhtejä, joiden selvittämiseen poliisin resurssit ja taidot eivät riitä sekä sisäisiä ongelmia, kuten poliisivoimien korruptioon liittyviä rikoksia. Salainen palvelu on lojaali kuninkaalle itselleen, eikä joudu vastaamaan tutkimuksistaa seriffeille, paroneille, jaarleille tai herttuoille. Salaisen palvelun ritareiden, eli agenttien, päätäntävalta ylittää poliisin mutta ei seriffin päätäntävaltaa. Salaisen palvelun ritarikapteenien päätäntävalta ylittää myös seriffien päätäntävallan, ja vain hovioikeus ja kuningas voivat kumota heidän päätöksensä.


Hanseburgilaiset musketöörit


Hanseburgissa musketöörit muodostavat hallitsijasukujen sukukohtaiset henkivartiokaartit. Jokaisessa sukujen pääkaupungissa (Schultzburg, Colsburg ja Weissburg) sijaitsee musketöörikoulu, joka toimii samalla tavallaan kyseisen musketöörikaartin tukikohtana. Useat musketöörit ovat aatelisperheiden nuorimpia poikia, jotka eivät ole saamassa merkittävää perintöä. Naisia musketöörikoulutuksessa on nykyisinkin vain harvoin. Musketöörin ammatti nähdään kunniallisena ja arvostettavana aatelisillekin. Musketöörit ovat sukujen suorassa komennuksessa ja vastaavat ensisijassa sille suvulle, jota palvelevat, täten ollen Hanseburgin normaalin armeijan komentoketjun ulkopuolella. Hanseburgissa on siis armeija ja poliisivoimat kuten Victorassakin, ja musketöörit ovat niistä erillinen sukujen oma henkivartiokaarti.

Musketöörien tehtävät sisältävät rauhan aikana pääasiassa vartiointi- ja edustustehtäviä, ja onkin tavallista nähdä musketöörejä pyörimässä herttuasukujen kartanoilla sekä aatelisten juhlissa tanssittamassa nuoria neitoja. Musketöörit myös tekevät yhteistyötä Hanseburgin poliisivoimien kanssa, sillä herttuasukuja koskevissa asioissa on aina oltava läsnä yksi kyseisen suvun musketööri.


Wulffgartin sisäinen tutkinta


Wulffgartin sisäisen tutkinnan agentteja kutsutaan muissakin valtioissa “Susiksi”. He ovat maailmanlaajuisesti pelätyin erikoisjoukko. Wulffgartin sisäinen tutkinta selvittää lähinnä Wulffgartilaisia sotarikoksia, etsii Wulffgartilaisia sotilaskarkureita ja selvittää poliittisia rikoksia Wulffgartissa. Vaikka muut maat eivät julkisesti ole myöntäneet toimintaoikeutta sisäiselle tutkinnalle muiden valtioiden rajojen sisäpuolella, on yleisesti tiedettyä että Sudet toimivat ympäri maailmaa. Sudet ovat muille kasvottomia ja nimettömiä henkilöitä, jotka virantoimituksessaan käyttävät usein koko kasvot peittävää kaasumaskia. Tämä yhdistettynä heidän tehokkaisiin ja brutaaleihin tekniikkoihinsa tehtäviä suorittaessaan tekee Susista kammottuja.