Maailma‎ > ‎

Etiketti ja aatelisarvot

Ennen kuin joku ottaa ja opettelee ulkoa täyden Victoralaisen tavan puhutella aatelisia, pyydän huomioimaan, että pelissä on mukana korkea-arvoisia aatelisia yksi jaarli vaimoineen ja tyttärineen sekä useampia paronien lapsia sekä muita sir / lady -titteliä käyttäviä henkilöitä. Hanseburgilaisista aatelisarvoista huomioitavanarvoista lie vain itse suurherttua.
- GM Timo

Juhlaetiketti Hanseburgissa ja Victorassa, sekä yleistä etiketistä


Evaldin juhlissa noudatetaan Hanseburgilaista juhlaetikettiä. Hanseburgissa perinteisesti kunnioitetaan työläisiä, myös palvelusväkeä, korkealle. Tämän vuoksi siellä on perinteenä kattaa erillinen tarjoilupöytä palvelusväelle juhliin, jotta palvelusväki voi kahvitauollaan nauttia sallitusti juhlan tarjottavista (tai palvelusväelle varta vasten varatuista tarjottavista). Yleensä kuitenkin tämä tarjoilupöytä on katettu eri huoneeseen kuin varsinainen juhlavieraiden tarjoilupöytä. Tähän kuuluu se, että kun alkumalja on ensin nostettu juhlien sankarin tai järjetäjän kunniaksi, nostetaan uudelleen malja palvelusväelle. Samanlaista perinnettä ei ole Victorassa.

Sekä Hanseburgissa että Victorassa juhliin olennaisena osana kuuluu tanssiminen. Tyypillisin juhlatanssi on valssi, vaikka toki monia muitakin tansseja tanssitaan. Sekä miehet että naiset voivat hakea tanssimaan, eikä erillisiä miesten tai naisten hakuja yleensä kuuluteta. Vaikka molemmat sukupuolet voivat hakea tanssiin ja tehdä aloitteen esittäytyäkseen toisilleen, pidetään hyvään etikettiin kuuluvana sitä, että miehet olisivat tässä aktiivisempi osapuoli. Etikettiin kuuluvana pidetään sitä, että tanssiaisissa miehet pyrkivät pitämään huolta siitä, ettei kukaan naisista jäisi kokonaan tanssittamatta. Tämän vuoksi pahalla ei katsota sitä, jos miehet hakevat tanssimaan muitakin kuin lähipiiriinsä kuuluvia naisia.

Yleisesti etiketti vaatii juhlissa siveyden kunnioittamista. Tämä tarkoittaa sitä, ettei ole soveliasta naimattoman naisen ja miehen olla ilman esiliinaa yksityisissä tiloissa juhlien aikana. Suutelu ja muu läheisempi koskettelu kuin tanssiminen ovat soveliaita vain liitossa oleville pareille, eikä heillekään julkisilla paikoilla.

Victora


Victora on hyvin perinteinen feodaalinen yhteiskunta, jossa aateliset hallitsevat. Victorassa aatelisarvot jakautuvat seuraavasti korkeimmasta matalimpaan: kuningas, prinssi, prinsessa, herttua, jaarli, paroni ja ritari. Victorassa aatelisarvot periytyvät vanhimmalle pojalle. Herttuan, jaarlin tai paronin aatelisarvo ei voi tämänhetkisten lakien mukaan siirtyä tyttärelle, kuten ei voi hallitsijankaan titteli.

Kuningasta puhutellaan “hänen majesteettinsa”. Kuningas käyttää virallisessa yhteydessä vain etunimeään ja mahdollista järjestysnumeroa. Kuninkaan sukunimeä ei koskaan mainita, eikä se ole tarpeenkaan. Kuninkaan vaimo on kuningatar ja häntä puhutellaan myös “hänen majesteettinsa”. Kuninkaasta ja kuningattaresta ei koskaan käytetä titteliä lordi tai lady, vaan etutittelinä käytetään kuningasta tai kuningatarta. Esimerkiksi: “Hänen majesteettinsa, Victoran kuningas Charles III” tai lyhyemmin “Kuningas Charles”.

Prinssejä ja prinsessoja ovat kuninkaan lapset. Heitä puhutellaan “hänen kuninkaallinen korkeutensa”. Prinssit ja prinsessat saavat yleensä aatelisarvon ‘kuninkaallinen herttua / herttuatar’. Esimerkiksi: “Hänen kuninkaallinen korkeutensa, prinsessa Anabella” tai lyhyemmin vain “Prinsessa Anabella”.

Victora jakautuu neljään herttuakuntaan, joita jokaista johtaa herttua. Esittelymuoto on “hänen korkeutensa”. Herttuakunnat jakautuvat kukin neljään tai viiteen jaarlikuntaan, joita kutsutaan yleisesti lääneiksi, joita hallitsee jaarli. Jaarlin esittelymuoto on “suuresti kunnioitettu”. Herttuoiden ja jaarlien lapset saavat tittelin lordi tai lady. Lordi-titteliä kantavien jaarlien ja herttuoiden lasten lapset saavat tittelin sir tai lady. Kukin lääni (jaarlikunta) jakautuu useaan paronikuntaan, joita johtaa paroni. Paronin esittelymuoto on “kunnioitettu”. Paronien lapset saavat tittelin sir tai lady.

Herttuoiden, jaarlien ja paronien vaimot saavat tittelin lady ja heidät esitellään samalla esittelymuodolla kuin aviomiehensäkin. Nimitykset herttuatar ja paronitar ovat käytössä, mutta jaarlin vaimolle ei ole omaa sanaa.

Jaarlien ja paronien esittely- ja puhuttelumuodot noudattavat samaa kaavaa. Täydellinen esittelymuoto on kaikille: “esittelymuoto, lordi Etunimi Sukunimi, aatelisarvo ja paikka”. Esimerkiksi täydellinen esittelymuoto Hollingdonin jaarlille olisi “suuresti kunnioitettu, lordi Leonard Hollingberry, Hollingdonin jaarli”. Häntä puhuteltaisiin “arvon lordi” tai “lordi Hollingberry”. Pidemmän keskustelun osana voidaan käyttää vain “sir” tai “lordi”.

Aatelisten lapset, jotka saavat käyttää titteliä lordi, sijoittuvat arvoasteikossa paronien alapuolelle, mutta ritarien ja sir-titteliä käyttävien aatelisten yläpuolelle. Perimyksen johdosta pelkkää lordi-titteliä kantavien aatelismiesten lapset saavat tittelin sir tai lady. Kaikki pelkkää lordi-, sir- tai lady-titteliä käyttävät aateliset esitellään heidän vanhempiensa mukaan. Esimerkiksi: “Sir Alexander Warrister, Warthingtonin paronin poika”.

Ritarit saavat käyttää nimensä edessä titteliä sir tai harvojen ritaroitujen naisten tapauksessa lady. Heidät esitellään mahdollisen ritarijärjestön mukaan, tai vain pelkästään nimellä. Kaikki sir, lordi tai lady titteliä kantavat voivat käyttää titteliä vapaasti etu- tai sukunimensä, sekä koko nimensä, kanssa.

Hanseburg


Hanseburgin aateliston rakenne on hyvin samankaltainen kuin Victorassa kuitenkin muutamin muutoksin. Aatelisarvojen järjestys korkeimmasta matalimpaan on: suurherttua, herttua, kreivi ja varakreivi.


Hanseburgin hallitsijan aatelisarvo on suurherttua. Virallinen esittelymuoto on “hänen korkeutensa”. Kaikkien kolmen hallitsijasukujen päät ovat aatelisarvoltaan herttuoita tai herttuattaria. Kerrallaan Hanseburgissa on siis yksi suurherttua ja kaksi herttuaa.

Hanseburg on jaettu viiteen lääniin, joita hallitsevat kreivit. Läänit jakautuvat pienempiin maakuntiin ja kaupunkeihin, joita hallitsevat varakreivit. Kreivi vastaa Victoran jaarlia ja varakreivi paronia.

Hanseburgissa vain herttuat, kreivit ja varakreivit käyttävät aatelisnimitystä lordi. Näitä henkilöitä lukuunottamatta myös kaikki muut aateliset tunnetaan itse ansaitsemistaan titteleistä, eikä aatelisarvoilla ole niin suurta merkitystä. Titteliä lady käytetään herkästi kaikista hienoista naisista, ei pelkästään aatelisista.
Suurherttuan virallinen esittelymuoto on “Hänen korkeutensa, Hanseburgin suurherttua, Evald de Schultz”. Keskustellessa käytettävä virallinen muoto on “suurherttua de Schultz”, “arvon suurherttua” tai vain pelkkä “suurherttua”. Suurherttuan nimen yhteyteen ei koskaan liitetä titteliä sir, herra tai lordi. Hanseburgilaiset itse tuntevat nuoren hallitsijansa tuttavallisesti nimellä Evald.

Muista titteleistä


Wyrodilaisista papeista käytetään yleisesti titteliä "isä". Esimerkiksi: "Isä Olaf".

Sotilasarvot ovat luonnollisesti käytössä kaikkien valtioiden armeijoissa ja koko Wulffgartin yhteiskunnassa. Sotilaspuheessa käytetään sukupuolesta riippumatta suomeksi kotimaista käytäntöä "herra / rouva <sotilasarvo>". Esimerkiksi: "Kyllä, rouva luutnantti!" Esittely tapahtuu myös sotilasarvolla, esimerkisi: "Luutnantti Anastasia Keller".

Yliopistoilla ja tiedeyhteisössä käytettävissä olevia titteleitä ovat esimerkiksi tohtori ja professori. Tohtori on väitöskirjan hyväksytysti kirjoittanut akateeminen tutkija. Professori taas on yleensä tohtori, jolla on jossain yliopistossa opetusvirka.